Noli turbare circulos meos! ~
~ Don't disturb my circles!

/Archimedes

Information om sidan

Allmänt

Sidan är skriven i XHTML, med utseendet styrt med hjälp av CSS och strukturen styrd med templatemotorn Smarty.

Designen på sidan är starkt influerad av innehållet i Terence Parrs artikel " Intelligent Web Site Page Generation," där han bland annat presenterar en elegant lösning som använder sig av reflektion och mappning av URL:er mot sidor implementerade som (Java-) klasser och serverramverket för JSP.

Den här sidan har implementerats med den principella lösningen som förebild - med klasser under PHP, och URL:er som mappas mot dessa klasser, vilka styr innehållet i de templates som hanteras med Smarty.

All grafik, utom PI-tecknet och den blå backgrunden, har skapats av mig med GIMP. Bakgrunden, och andra liknande av hög klass - i ett flertal färger, kan åter finnas här.

Webläsarstöd

Sidans struktur och menyhantering har testats utförligt i följande webläsare (med acceptabelt resultat):

Under Windows XP (SP2):

  • Internet Explorer 6
  • Firefox 1.0.6
  • Netscape 8.0.3.3

Under Linux (Fedora Core 5):

  • Firefox 1.5.0.1
  • Konqueror 3.5.2
  • Mozilla 1.7.13

Under FreeBSD 6.0:

  • Opera 8.5
  • Firefox 1.0.7

Om du läser detta i Internet Explorer, så rekommenderar jag dock varmt ett byte av webläsaren då de brister - och rena felaktigheter - i den webläsarens implementation gör den mycket sämre än andra alternativ. Jag rekommenderar någon av Firefox eller Opera.

Citat

Alla citat som använts på sidan kan, tillsammans med ett stort ytterligare antal, återfinnas här.