Deprecated: Function split() is deprecated in /srv/disk5/cthulu/www/lindqvist.awardspace.info/index.php on line 17
.: CV

Labor omnia vincit ~
~ Work overcomes all things

/Vergil

Examensarbete och rapport

Examensarbetet omfattade 20 poäng, utfört under HT 2005 och redovisat under VT 2006. Det område som berördes var data- och datorsäkerhet. Speciellt så undersöktes, och utifrån existerande littertur definerades, begrepp och säkerhetspolicys problem och implementationsmöjligheter undersöktes. En sammanfattning av huvudpunkterna som tas upp i rapporten presenteras nedan:

  • Vad ett system egentligen består av
  • Data/datorsäkerhet
  • Kan ett system bevisas vara säkert allmänt, eller måste det begränsas? (Snabbt svar: det måste begränsas enligt jämförelse med en Turingmaskin och obegränsat antal tillstånd)
  • Olika typer av kontroller för tillgång till resurser i ett system (Mandatory Access Control - MAC, och Discretionary Access Control - DAC)
  • Säkerhetspolicys
  • Problem med och varför säkerhetspolicys behövs i en organisation
  • Algebra för matematiskt sunda formuleringar och sammanslagningar av säkerhetspolicys
  • SELinux - hur säkerhetsramverket fungerar och hur policys implementras i det
  • En policy specificerades med den algebra som presenterats och implementerades med den s.k. referenspolicyn i SELinux under Fedora Core 4
Rapporten kan laddas ner som PDF via följande länk: Examensarbetesrapport.