Deprecated: Function split() is deprecated in /srv/disk5/cthulu/www/lindqvist.awardspace.info/index.php on line 17
.: CV

Labor omnia vincit ~
~ Work overcomes all things

/Vergil

Mål och profil

Mitt mål är att få använda mitt intresse för problemlösning, kunskap inom datorsäkerhet, flertalet programspråk och operativsystem i ett intressant jobb för att utveckla stabila programvaror.

Jag är en initiativrik, målinriktad person som har lätt för att kommunicera med min omgivning.

Utbildning

Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Datavetenskap (hösten 2001 våren 2006)

Utbildningen gav omfattande kunskaper i utveckling av datorsystem, med fokus på objektorienterad programvaruutveckling i Java, nätverksprogrammering, formell programspråksteori och matematisk problemlösning. Det ingick även assemblerprogrammering mot en mikroprocessor.

Exjobb: Datorsäkerhet MAC och SELinux (hösten 2005 våren 2006)

Besvarade frågorna: Vad är datorsäkerhet? Vilka kriterier rör datorsäkerhet? Vad är en säkerhetspolicy och hur formuleras en sådan? Vilka (vanliga) säkerhetsmodeller finns det? En formell algebra för specifikation av säkerhetspolicys undersöktes och beskrevs. Säkerhetsramverket SELinux beskrevs och användes för att implementera en policy specificerad m.h.a. den tidigare nämnda algebran. (Rapporten finns tillgänglig här: www.cs.umu.se/~tfy00hlt/?report)

Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Fysik (hösten 2000 våren 2001)

Ett år på civlingenjörsprogrammet i Teknisk Fysik gav kunskaper inom analog och digital kretsteknik, experimentell metodik, matematik och problemlösning.

Arbetslivserfarenhet

Supplemental Instruktions (SI) ledare (hösten 2004 och våren 2005)

Arbetade som SIledare vid Institutionen för Datavetenskap under två kurser i objektorienterad programmering i Java. Arbetet bestod i att i en lärarliknande roll hjälpa en grupp studenter framåt i en problembaserad inlärningsmodell. Krävde god kommunikationsförmåga, att kunna sätta sig in i andras svårigheter presentera lösningen på ett problem från flera olika perpektiv och att motivera till fortsatt diskussion inom området. (Se även www.cs.umu.se/education/SI)

Ideellt arbete och studerandefackligt engagemang

Sekreterare i datorföreningen ACC

Var sekreterare i datorföreningen ACC under tre år, vilket även innebar att jag ansvarade för handhavandet av föreningens stadgar. Innebar även exponering mot operativssystemen AIX oc h Solaris då dessa används i föreningens maskinpark.

Tekniker under UNIADEN

Har vid två tillfällen varit supporttekniker under UNIADEN, tillsammans med andra medlemmar i ACC, och då även varit med och byggt nätverket som företagen under mässan använder för sina Internetuppkopplingar. Innebar felsökning av företags nätverksinställningar i programvara och i nätverkshårdvara.

Studerandefackligt arbete i programrådet vid institutionen för Datavetenskap

Var under två år med i programrådet vid institutionen för datavetenskap och arbetade med utveckling och utvärdering av kurser. Fungerade då även som en kontaktperson som andra studenter kunde framföra kursrelaterade problem till.

Övrigt

Innehar B-körkort.