Deprecated: Function split() is deprecated in /srv/disk5/cthulu/www/lindqvist.awardspace.info/index.php on line 17
.: Projekt

In virtute sunt multi levels ~
~ There are many degrees in excellence

/Cicero

Policy Tool

Policy tool är ett verktyg jag utvecklar som kan användas för att formulera matematiskt korrekta och kompletta säkerhetspolicys. Verktygssviten är för närvarande under utveckling, men vilar på en stadig teoretisk grund då de algoritmer som används (bygger på) teoretiska beskrivningar av en algebra som presenterats i vetenskapliga rapporter via ACM.

Verktygssviten kommer att innehålla ett flertal olika delar som kan vara av intresse, alla delar är dock inte tillgängliga ännu:

  • Textbaserad algebraspecifikation, likt ett programmeringsspråk
  • Ett grafiskt gränssnitt för hantering och specificering av policys
  • Möjlighet att spara policyn i en SQL-databas för snabb access av regler
  • Möjlighet att grafiskt åskådliggöra en policy (kommer troligen att använda programmet dot för att implementera exporteringen till bilder
  • Möjlighet att dumpa diskreta, icke multilevel policys, till en serie av traditionella UNIX säkerhetskommandon (chmod, setfacl) som ett shellskript för specificerade delar av ett filssytem
  • Omfattande dokumentation med exempel och en grundläggande bas i säkerhetsteori

Projektet har en egen hemsida (på engelska) här: Policy Tool på Google Code Hosting